Přehledný seznam akcí konaný v obci Kohoutov

10.02.2011 08:18

 

 


Přehled akcí v Kohoutově na rok 2011

Datum

Pořadatel Místo Program

pondělky 16 hod
tělocvična Dramatický kroužek pro děti

úterky 16 hod OSK tělocvična Mateřský klub Kohoutek

středy 18.30
knihovna Výuka anglického jazyka

čtvrtky 19 hod
tělocvična Kroužek kreslení pro dospělé

pátky 15 hod knihovna knihovna Knihovna + MK Kohoutek

pátky 15.20
tělocvična Cvičení jógy
X-IV soboty 17:30 TJ Vítězná Volejbal
17.2 čtvrtek 17 hod OSK tělocvična Přednáška Staré ovocné odrůdy
19.2 sobota 14 hod obec Zaspaný masopust
19.nebo 26.3 sobota 09 hod TJ sraz OÚ Brigáda v lese
1.4 pátek 17 hod knihovna knihovna Noc s Andersenem
9.4 sobota 14 hod ČČK sraz OÚ Sběr odpadu
16.4 sobota 09 hod ČČK sraz OÚ Brigáda - sázení stromů
21.4 čtvrtek 14 hod OSK hřbitov Brigáda - hřbitov
23.4 sobota
knihovna Příprava na velikonoce
30.4 sobota 18 hod TJ a ČČK sraz OÚ Pálení čarodějnic
7.5 neděle 14 hod ČČK a OÚ Den matek
21.5 sobota 10 hod TJ hřiště Brigáda na hřišti
28.5 sobota 14 hod ČČK hřiště Dětský den
11.6 sobota 17 hod OSK kostel Jarní koncert
2.nebo 9.7 sobota 09 hod TJ hřiště Volejbal - turnaj
15.-17.7

TJ a ČČK
Výlet na Pecku
13.8 sobota 08 hod obec obec Řemesla
21.8 sobota 09 hod TJ hřiště Volejbal turnaj - ženy
27.8 sobota 09 hod TJ a OÚ hřiště Volej - nohejbal turnaj
11.9 neděle 10 hod OSK Kladruby Pohádkové Kladruby
1.10 sobota
OSK Kl.+knih. Výtvarná dílna - Ovoce
1.10 sobota
OSK Kladruby Ovocné slavnosti
3.10 pondělí 08 hod knihovna knihovna Velké společné čtení
15.10 sobota
OSK
Brigáda - výsadba aleje
30.10 neděle
OSK kostel Dušičky a dětský koncert
IX-XI pátky
knihovna knihovna Práce s dětmi - koledy, ilustrace
27.11 neděle
OSK kostel 1. adventní neděle - koncert
3.12
18 hod obec Mikuláš
26.12 pondělí
OSK kostel Vánoční koncert
27.12 úterý 10 hod TJ Stolní tenis turnaj