Zastupitelstvo obce

vzešlé z voleb dne:  15. a 16.  října  2010

Ing.  Ladislav Grega, starosta

Pavel Horáček , místostarosta  a předseda  výboru pro Lidová řemesla

Josef Černý , předseda  kontrolního výboru

Ing. Libor Mitrovič  , předseda  finančního výboru

Mgr. Hana Černá , předsedkyně  rozvojového výboru

Ing. Jarmila Tyrnerová , člen  zastupitelstva a člen  rozvojového výboru

Ondřej Stoklasa , člen zastupitelstva  a  člen rozvojového výboru

 

Zastupistelstvo obce se schází dle  jednacího  řádu  jednou měsíčně  a to vždy  poslední  úterý   v měsíci  od  19.oo hod v zasedací místnosti  Obecního úřadu.  Zasedání  zastupitelstva  jsou  veřejná.